torsdag , 22 augusti 2019

Poängklossen

Så här använder man poängklossen

Använd Unicurl Poängkloss för att ta reda på om stenen gått över poänglinjen eller inte.

1. Lägg klossen tätt intill stenen där ni vill se om den gått över linjen.
2. Ta bort stenen.
3. Se om ni kan se linjen där stenen varit.

Ibland kan man vara osäker om stenen har gått över linjen
pkloss1
Lägg klossen längs med stenen där den är närmast linjen
pkloss2
Ta bort stenen, ser ni den vita linjen där stenen har varit? Om ja så är det poäng
pkloss3
Om det inte är poäng ser man inte den vita linjen vid klossen, som nedan
pkloss4