Under våren har nuvarande spelregler diskuterats och förslag till ändringar har gjorts. Tillsammans med ett antal föreningar är nu ändringarna genomförda och den nya regelhäftet finns att hämta på Svenska Mattcurlingförbundets hemsida genom att klicka här.